По вътрешен ред

  1. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава:
  • да не извършва каквито и да било изменения в архитектурата, конструкциите и инсталациите на собствените си самостоятелни обекти в Сградата, включително да не извършват каквито и да е промени и/или преустройство на външните части на собствените си самостоятелни обекти и/или фасадата на Сградата и/или Имота, върху който е изградена Сградата включително, но неограничаващо се до инсталиране на климатични инсталации в необозначени за това места, инсталиране на сателитни антени, инсталиране и/или поставяне на системи за външна кухня, скара, барбекю, басейни, джакузита, душове, поставяне на знаци, графични знаци, реклами, обяви, надписи, плакати, постери, рисунки, огледала, и други подобни обекти, както и в общи части на Сградата и на фасадата на Сградата и/или прозорците, терасите, кашпите на собствените си самостоятелни обекти, или променящи вида или цвета на фасадната боя, вида и настилката на терасите, приобщаване, както и остъкляване на тераси, кашпи, инсталиране на външни щори, поставяне на перголи и други;
  • да не поврежда и/ или променя по никакъв начин изградените елементи, техническа инфраструктура, растителност и/или растителни видове в и по Сградата и Имота, върху който е изградена Сградата, в т.ч. но не само огради, преградни съоръжения чрез растителност и/или други елементи, цветя, дървета, храсти, парапети, перголи, настилки и други;
  • да не огражда/загражда отделните гаражи, паркоместа, съоръжения, общи части, кашпи в самостоятелните си обекти и/или каквито и да било обекти с масивни и/или временни огради и заграждения, различни от изградените от ИНВЕСТИТОРА, съгласно одобрените инвестиционни проекти.
  1. СОБСТВЕНИКЪТ се съгласява, че дейностите, свързани със засаждане и озеленяване на Сградата се извършва единствено и само от ИНВЕСТИТОРЪТ и/или назначено от тях трето лице, а само поддръжката и поливане на озеленяването в собствените му обекти се извършват от него.
  2. При неизпълнение на описаните задължения от страна на СОБСТВЕНИКА, членовете на неговото домакинство, допуснати от него наемателите ползватели, обитатели и членовете на техните домакинства, ИНВЕСТИТОРЪТ и/или назначено от тях трето лице, имат право да отстранят промените и/или преустройството изцяло за сметка на нарушителя. В допълнение, СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да заплати на ИНВЕСТИТОРА неустойка в размер на 20000 евро (двадесет хиляди евро) за всяко отделно нарушение.